“Gezondheidszorg op het dak van de wereld”
Het boek “Gezondheidszorg op het dak van de wereld is klaar. Mocht u geïnteresseerd zijn de prijs is 29,- euro incl. 4 euro verzendkosten.

omslag boek


Voor bestellen en formatie klik hier


CORANACRISIS, NU OOK IN NEPAL

Het Dhulikhel Ziekenhuis, dat al 20 jaar gesteund wordt door onze Stichting Nepalimed, is al druk bezig met de bestrijding van het coronavirus. Volgens de laatste gegevens zijn er 9 gevallen in heel Nepal en 354 verdachte gevallen die nog niet getest zijn.

Er is een ‘Wilde Ganzen Corona Fonds’ opgezet, Het fonds geeft 100% premie op de actieresultaten van projecten die bijdragen aan de vermindering van de directe of indirecte effecten van de strijd tegen COVID-19. Deze 100% premie geldt tot een maximum van 30.000 euro Voor alles wat daarboven nog nodig is, geldt de reguliere premie van 50% over het actieresultaat. meer info klik hier


AARDBEVING NEPAL VOOR EEN OVERZICHT
ZIE LAATSTE NIEUWS

Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL 59 INGB 0673809749 ten name van Stichting Nepalimed

Benefietavond 6 november voor meer info klik hier


Welkom
Deze Website nodigt U uit om kennis te maken met het werk en doel van de Nederlandse Stichting Nepalimed. Kijk rustig rond en laat wat van u horen middels een e-mail. Klik hier: Film over het werk Nepalimed

Onze doelstelling:
- Het ondersteunen en/of opzetten van medische hulpprojecten in Nepal. - Het verrichten van alle verdere handelingen die met voorgaande in de
- ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
- inzamelen van gelden via donateurs, erfstellingen, subsidies, legaten.

Beleidsplan 2015-2020