<< terug naar overzicht


Chrisis in Nepal


Uiteraard zijn ook wij bezorgd over de crisis in Nepal. De meest actuele berichtgeving vindt u via www.nepal.nl of www.nepal-academy.nl We kunnen alleen maar afwachten,berusten en hopen dat er een verbetering en een gunstige verandering optreedt. Hoe je het wendt of keert,er moet een impasse worden doorbroken. Gelukkig zijn we door ons bezoek van november j.l (zie verslag) er van overtuigd,dat gezondheidszorg projecten niet onder deze situatie zullen lijden.

Laatste nieuws: december 2005

In het laatste nummer van "Himalaya Magazine" zegt Consul Generaal Cas de Stoppelaar: "Als er ergens nog iets te winnen valt,dan is het in Nepal" Bij de vraag of Nepal nog wel veilig is, stelt hij vast dat een bustocht vele malen onveiliger is dan een trekking in Maoistische gebieden. Tijdens ons werkbezoek in november/december hebben wij dit ook zo ervaren.
Het lijkt kort door de bocht maar wij voelden ons prettiger in Nepal dan heden ten dage in Europa.Een bezoek aan Nepal is dan ook ondanks de instabiele politieke situatie meer dan aan te raden.
Niet alleen de toerist wordt geen strobreed in de weg gelegd,ook de werkers in de gezondheidszorg,Nepalees of buitenlander, kunnen ongehinderd hun werk doen. Logisch want gezondheidszorg in een ontwikkelingsland is eigenlijk een "communistisch ideaal" Hun hulp betekent een directe steun aan de arme bevolking. Het ziekenhuis en haar buitenposten functioneren dan ook als nooit te voren. We zijn bezig met een strategisch plan,waardoor er meer buitenposten zullen worden opgericht.Dit betekent,dat de gezondheidszorg dichtbij de bevolking komt ondermeer door educatie op de scholen.Ook worden z.g.Income Generating Projects opgezet.Dit stimuleert de bevolking om door" handel" in eigen onderhoud te gaan voorzien.

Ook bezochten we de in aanbouw zijnde health post Dapcha.Deze buitenpost kan gebouwd worden door de financiéle steun van de Lions Club Tilburg en de Wilde Ganzen. De ontvangst was overweldigend .

De achste verjaardag van het ziekenhuis werd meegevierd. Een begin werd gemaakt met de organisatie van het urologie congres in november 2005. Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk "activiteiten".

Ook maakten we de nascholing mee van de Village Health Workers in Dhulikhel. Dit z.g.T.B.A.-project loopt gesmeerd. Na de 190 opgeleide vrouwen gaat nu een nieuwe lichting met 120 !!van start. Met trots kon onze coordinator Ammy Hoekstra de leergierige vrouwen toespreken.

Ook Nepalimed Oostenrijk liet zich niet onbetuigd. Een nieuw school gebouw,dat met hun geldelijke steun werd gebouwd kon worden geopend.

Kortom door de "Nepalimedden" word Nepal niet in de steek gelaten. Want mede door uw hulp valt er meer dan " iets "te winnen in ons geliefde Nepal.
<< terug naar overzicht


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.