<< terug naar overzicht


Dokter Ram Shrestha bezoekt Nederland

Onderwijs
De besprekingen over onderwijs ondersteuning waren zeer succesvol. De Maastrichtse Universiteit gaat in het najaar helpen het Probleem Gericht Onderwijs in Dhulikhel verder vorm te geven.Naast deze onderwijsvorm ten behoeve van de medische studenten werden opleidingsmogelijkheden in de steigers gezet voor de specialismen "Vrouwenziekten en verloskunde" en " Anaesthesie".Vooral het laatste specialisme heeft hoge prioriteit,want zonder narcoses geen operaties!

Wilde Ganzen en ICCO
Met Dokter Ram vonden interviews plaats en werd meegewerkt aan opnames voor het TV programma "Drents Diep". Ook via de media konden we zo melden,dat "Wilde Ganzen"en ICCO in eerste aanzet bereid is een aanzienlijke bijdrage te gaan leveren voor de Golfdag in Havelte op 16 juni a.s. Door hun steun is de kans niet uitgesloten dat de opbrengst door hen wordt verdrievoudigd.
Hierdoor zou het mogelijk worden een studenten huisvesting te bouwen voor 100 op te leiden paramedici. Dit project sluit naadloos aan bij de bouw van de Buiten Post in Dapcha.

Deze gezondheidszorg voorziening word gefinancierd door de Lions Club "Regte Heide" Tilburg,ook weer met steun van de Wilde Ganzen.
De bouw vordert gestaag en j.l. november werd Dapcha door ons bezocht.

Politieke situatie
Gevraagd over de situatie in Nepal meldde Dr. Ram dat van de verschillende slechte mogelijkheden, de minst slechte is gekozen.Hij is optimistisch en benadrukte dat de gezondheidszorg zo "dicht bij het volk" staat,dat niemand het in het hoofd zal halen dit aspect te belemmeren.Ook de Maoisten zien dat door de manier van werken bij de bouw van Dapcha banen worden geschapen.
Verheugend, was het te horen,dat inmiddels de Maoisten door de huidige maatregelen van de koning zeer verdeeld worden en een scheuring in de partij is opgetreden.
Er is een stroming aan het onstaan,die wel wil onderhandelen.
<< terug naar overzicht


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.