<< terug naar overzicht


Eén groot feest voor Dhulikhel Hospitaal

November 2005

Tijdens ons bezoek vielen we van de ene verbazing in de andere. Binnen een jaar tijd werden twee afdelingen aangebouwd. Kindergeneeskunde en het klinische Probleem Gericht Onderwijs hebben een nieuw onderkomen. Het ziekenhuis als teaching hospital breidt haar positieve invloed op de Nepalese gezondheidszorg gestadig uit. Uniek is het feit dat het ziekenhuis als N.G.O samen gaat werken met het Gouvernement.Hierdoor wordt met name een enorme kwaliteitsverbetering van de regeringsfaciliteiten gerealiseerd.

Tijdens ons jaarlijkse bezoek wordt steevast de nascholing van de Village Health Workers georganiseerd. Dit z.g.T.B.A.-project is één van onze speerpunten en loopt gesmeerd. Inmiddels zijn er 425 !!! "lekenvrouwen"in functie.Zij dragen de basale gezondheidszorg uit in hun dorpen en zijn daardoor de sleutelfiguren in de primaire gezondheidszorg.Door hun voorlichting gaan steeds meer Nepalesen naar de buitenposten en motiveren zij de mannen hen te steunen op dit gebied.Verheugend was het dan ook waar te nemen, dat een groot aantal mannen aanwezig was en deelnam aan de nascholing.

Onze coördinator van het project, Ammy Hoekstra was dan ook meer dan te vreden over het resultaat. Want 425 "lekenvrouwen"betekent ook dat er meer dan 400 dorpen worden bereikt om de gezondheidsboodschap uit te dragen.

Het urologiecongres werd een groot succes. De openingsceremonie werd verricht door de kroonprinses van Nepal.Een buitengewoon charmante persoonlijkheid,die door Fons Ypma, uw voorzitter en dr.Ram Shresta, directeur van het ziekenhuis verwelkomd werd.
Hierna werd in aanwezigheid van een groot aantal Nepalese chirurgen en urologen de Dutch Nepali Association Uro-Surgeons, DUNEPAUS opgericht. Deze vereniging stelt zich ten doel de Nepalese urologie, basaal en wetenschapelijk op een hoger niveau te brengen.

Het absolute hoogtepunt in deze novembermaand was de opening van de buitenpost Dapcha. Het geld voor deze gezondheidsinstelling werd bijeen gebracht door de Lions Club "Regte Heide"Tilburg. De ontvangst door de bevolking was niet te bevatten. Met Nepalese muziek werden wij, maar vooral de Tilburgse Leeuwen , als helden ingehaald. Mala's, bloemen- kransen, kata's, zijden halsdoeken werden bij tientallen om de hals gehangen. Allemaal uitingen van grote erkentelijkheid en respect. Bij de buitenpost aangekomen werden we betrokken bij een indrukwekkende inwijdingsplechtigheid. Deze gecombineerde Boeddhistische en Hindoestaanse ceremonie werd ook door een duizendtal Nepalesen bijgewoond.

Zij waren er ook getuige van, dat ons bestuurslid Ammy van Gooswilligen en de past-president van de Tilburgse Lions Pieter van Maren het gebouw openden met het doorknippen van het ook in Nepal bekende lint.

Na de in gebruikneming van het gebouw werden door dr.Ram 13 patienten geopereerd en bezochten 370 !! patienten het poliklinische spreekuur. s'Avonds terug in Dhulikhel Lodge Resort realiseerden we ons in een sprookje gefigureerd te hebben, een sprookje dat werkelijkheid is geworden. Vijf en dertig duizend inwoners in en rond Dapcha hebben nu gezondheidszorg op " loopafstand". Voor velen zal deze loopafstand enkele uren gaans betekenen. Maar dat zal hen niet beletten te komen,vooral omdat men weet,dat iedereen behandeld wordt ook als men te arm is om te betalen.

<< terug naar overzicht


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.