<< terug naar overzicht


Haalbaarheidsonderzoek centraal
tijdens werkbezoek.
Nu in januari 2007 de politieke situatie rustig is, is het bezoeken van Nepal voor ons een waarlijk emotionele gebeurtenis.De mensen zijn weer ouderwets vrolijk en vol vertrouwen in de toekomst.De interim regering, waaraan de Maoisten deelnemen is geinstalleerd.De verkiezingen gaan in juni plaats vinden.

In dit positieve klimaat hebben we hard kunnen werken om ons
steentje bij te dragen aan het medisch inhoudelijke deel van de haalbaarheidsstudie. Dit werd vooral mogelijk omdat “Dhulikhel” de haalbaarheidsstudie krachtig heeft omarmd en benadert als hun
eigen beleidsplan.


De “Big four”, naast de directeur Ram Shrestha een drietal jonge medewerkers met een tomeloze inzet, waren werkelijk 24 uur beschikbaar. Deze bottom-up werkwijze, met Nepalesen aan het hoofd is de enig juiste manier voor ontwikkelingssamenwerking. Helaas wordt door de Westerse wereld te vaak een project “geparachuteerd”, dat dan ook mislukt en corruptie in de hand werkt.
Het zou fantastisch zijn wanneer door onze gezamelijke inspanningen de Nederlandse overheid Dhulikhel Hospitaal financieel gaat steunen.
We  hebben goede hoop,want de financiële onderbouwing van het ziekenhuis staat als een huis.

Naast de interviews met de verschillende specialismen lag het zwaartepunt op het bezoeken van gouvernementsziekenhuizen en buitenposten. Er wordt gestreefd naar een samenwerking met de gezondheidszorg van de Nepalese regering. Tijdens ons verblijf arriveerde ook de AMPC delegatie om alles klaar te maken voor het “eindschot” AMPC is een bureau voor professionele ziekenhuis planning. De rapportage moet voor 1 april 2007 worden aangeboden aan FMO,de ontwikkelingsbank van de Nederlandse overheid.<< terug naar overzicht


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.