<< terug naar overzicht


Na de golfdag stilgezeten??

Mooi niet!!


    Op de website was het weliswaar stil, maar achter de schermen is er verschrikkelijk hard gewerkt.

    Van de belangrijkste gebeurtenissen sinds juli 2007 stellen we u nu graag op de hoogte.

Probleem Gericht Onderwijs

    Om te beginnen werd het door financiële steun van onze stichting mogelijk, dat een zeer zware delegatie van de Stichting MUNDO in de tweede helft van 2007 Dhulikhel Hospital (DHOS) kon bezoeken.Een aanvang werd gemaakt met het “polishen” van het Problem Based Learning project, dat enige jaren geleden door Dhulikhel Hospital zelf werd opgezet. De bezoekende delegatie van de Maastrichtse universiteit was zeer onder de indruk van alles wat op het gebied van het Probleem Gericht Onderwijs reeds tot stand gebracht was.Onze steun en “bemoeienissen” katalyseerden de toekenning van steun door Nuffit, waardoor de hulp van Maastricht duurzaam wordt.
Binnenkort wordt gedetailleerd verslag gedaan door de betrokkenen van de Stichting MUNDO.

Spannende tijden.
“Haalbaarheidsonderzoek” ligt bij de Nederlanse Overheid

    Een jaar lang is er hard gewerkt door Paul de Leeuw, Klaus van Dijkum en het bestuur van onze stichting onder leiding van AMPC te Hedel. AMPC is een bureau voor professionele ziekenhuisinrichting. Het rapport is medio november aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken, een half jaar later dan gepland.
De studie werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het bovengenoemde Ministerie.
Spannende tijden dus, want een toewijzing van steun door de Nederlandse Overheid betekent, dat binnen afzienbare tijd het Dhulikhel Teaching Hospital, als N.G.O zich zelf kan bedruipen. Dit alles heeft dan weer positieve effecten op de preventieve en curatieve activiteiten in de z.g.buitenposten, zowel financieel als inhoudelijk. De gezondheidszorg kan dan ook worden aangeboden in de afgelegen gebieden.Tevens betekent dit samenwerking, ondersteuning en verhoging van de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg van de Nepalese overheid.

Wilde Ganzen vliegen weer mee vanuit Tilburg

    Kennelijk zijn Wilde Ganzen ook gevoelig voor autorijden, want zij liften mee met een Toyota ambulance. De gelden,meer dan 20.000 euro, werden door Dries Ausems projectmatig bijeengebracht. Vooral de Wilde Ganzen, maar ook onze stichting vullen dit bedrag aan tot 34.000 euro    Voor dit bedrag wordt een nieuwe ziekenauto aangeschaft, omdat de oude ambulance, die tien jaar (!) heeft dienst gedaan op de nagenoeg onbegaanbare Nepalese wegen totaal op is.

    In zijn werkzame leven als fysiotherapeut te Tilburg schilderde en tekende Dries niet onverdienstelijk. In die tijd werd reeds de basis gelegd voor zijn voorliefde, beeldhouwen.
Inmiddels heeft hij zich ontwikkeld tot een volwassen kunstenaar, die prachtige sculpturen maakt.Tijdens een expositie in Tilburg, in samenwerking met de galerie NIKH, verkocht hij vele van zijn kunstwerken, die de geldelijke basis vormen voor de aanschaf van de ambulance.Dat de onverzettelijke steun van zijn vrouw Juul voor dit project onmisbaar was moge duidelijk zijn.Dries is te veel kunstenaar om zakelijk te zijn…..

Werkbezoek aan Dhulikhel Hospital

Openinngsceremonie

    Van 1 tot 14 november 2007 werd DHOS bezocht onder meer omdat het girls student hostel officieel geopend werd. Ook werd het weer tijd om de”State of the Art” in Dhulikhel te vernemen.

    Het girlshostel, dat plaats biedt aan tenminste 50 paramedische studenten, werd door onze stichting gefinancierd in samenwerking met Wilde Ganzen/ICCO.Tijdens de Nepalimed golfdagen in Havelte werd 45.000 euro bijeen geslagen. De hiervoor genoemde instanties hebben dit bedrag verdrievoudigd (!). Het resultaat kunt u zien in de fotoalbum.De Hindoestaanse inwijdingsceremonie was indrukwekkend en werd door een groot aantal belangstellenden bijgewoond.  • Ontwikkeling specialismen.

    Nagenoeg alle specialismen zijn nu vertegenwoordigd in het ziekenhuis.Een tweetal specialismen verdienen op dit moment extra steun en aandacht t.w.:

  1. Gynaecologie /Verloskunde.

    Dhulikhel Hospitaal (DHOS) beschikt nu over 5 vrouwenartsen en één in opleiding. Er wordt vanuit DHOS gestimuleerd, dat een groot deel van hun werk zich afspeelt in de buitenposten. De moeder en kindzorg wordt hierdoor op vele plaatsen op een kwalitatief hoog niveau aangeboden.
Ten gevolge hiervan is het aantal klinische verlossingen enorm toegenomen. De kind en moedersterfte is daardoor niet voor niets met meer dan de helft terug gebracht. Een prachtig resultaat waar we trots op kunnen zijn.Dit succes wordt mede veroorzaakt doordat de kindergeneeskunde bloeit als nooit te voren.


Safe Motherhood blijft speerpunt.

    In het ziekenhuis wordt gewerkt, door een verbouwing van de afdeling verloskunde, aan een nog grotere service op dit gebied. Met ons bestuurslid Ammy Hoekstra en Albert Mantingh werden allerlei praktische en logistieke zaken met de DHOS vrouwenartsen doorgenomen. Albert is vrouwenarts verbonden aan het UMC Groningen, lid van ons Comité van Aanbeveling en heeft een schat aan ervaring op het gebied van de Tropengeneeskunde.
    Ook werd gesproken en een eerste aanzet gegeven om in de toekomst te komen tot de ontwikkeling van een Birthing Center. Allemaal in het kader van de optimale zorg voor moeder en kind.
Uniek op dit gebied is het feit dat een zwangere vrouw tegen een geringe vergoeding een begeleidingspakket kan krijgen. Zowel in de Buitenpost als in het ziekenhuis worden dan periodieke controles afgesproken. Een stimulans om vroeg in te haken is het feit dat de gevraagde vergoeding lager is naarmate men eerder komt !! 

  1. Urologie.     

    In samenwerking met de afdeling urologie van het UMCG wordt op dit moment een Nepalese chirurg dr. Hem Joshi, opgeleid tot uroloog.Een aantal maanden verblijft hij in Groningen en Nederlandse urologen uit de z.g.”dokterspool” zullen hem komend jaar in het Dhulikhel Hospital “on the spot”verder trainen. Het accent van de training ligt op endoscopische procedures. Kijkoperaties dus van prostaat, blaas en  nieren. Het is de bedoeling, dat in samenwerking met Groningen uiteindelijk een urologisch opleidingscurriculum tot stand komt, waardoor in Nepal zelf de opleiding tot uroloog mogelijk wordt.

  • Zorg voor moeder en kind. Microfinanciering 

    Inmiddels is het aantal buitenposten gestegen tot 8, verspreid over gebieden in het zg. Kavre district, waardoor de olievlek van de gezondheidszorg zich steeds verder uitbreidt.De vrouwenprogramma’s zijn inmiddels aangepast, in de zin dat de taak van de Traditional Birth Attendants (TBA’s)  gekoppeld wordt aan de Micro Financieringsprogramma’s (MFP) .
De TBAfunctie omvat speciale zorg voor moeder en kind voor, tijdens en na de bevalling “in het veld”.In de nabije toekomst wordt aan dit “vrouwenprogramma” ook de preventieve child healthcare gekoppeld voor kinderen van 10 tot 10 jaar. Een voorziening vergelijkbaar met onze consultatie bureaus.

Drie microfinancieringsprojecten 

    In de buitenposten Dapcha en Baluwa zijn twee pilotprojecten gestart.Twee groepen van 10 vrouwen worden professioneel begeleid. Als coördinatoren treden gerespecteerde mensen uit de leefgemeenschappen op onder supervisie van dr. Biraj, community-arts van het Dhulikhel Hospitaal.
In de vrouwengroepen zijn 2 of 3 vrouwen verantwoordelijk voor de gehele groep.De vrouwen ontvangen een geldlening en in onderling overleg wordt de economische activiteit bepaald en ook de afbetalingstermijn.
    In Bahunipati is inmiddels een MFP-vrouwenproject afgerond.Het project heeft 3 jaar geduurd met als economische activiteit “pigs- breeding”, een zeer lucratieve bezigheid. De vrouwen vertelden zeer tevreden te zijn en meer geld te hebben voor kleding en schoolboeken voor hun kinderen. Inmiddels is de lening afbetaald en zijn ze selfsupporting geworden. Iedere keer is het opvallend te merken hoe zelfbewust deze vrouwen zijn en hoe toegewijd ze met de problematiek omgaan.Ook wordt er per maand door iedere vrouw uit de MFP- groepen 40 Roepies (50 eurocent) afgedragen aan het z.g Emergency-Fund,dat kan worden aangewend voor een bezoek aan de buitenpost of het ziekenhuis.

    Een andere ontwikkeling op gebied van preventie is dat in de dorpen van nu af aan speciaal opgeleide paramedici ooronderzoek en veldaudiometrie gaan doen om de chronische middenoor ontstekingen op te sporen.Deze aandoening komt veelvuldig voor en veroorzaakt blijvende schade aan het gehoor en daardoor ontstaan ook spraakstoornissen.

††† Al met al dus weer een enorme vooruitgang in de gezondheidszorg die op grotere schaal dichter bij de mensen komt. Dit olievlekfenomeen heeft ook als resultaat, dat steeds meer Nepalesen zich bewust worden van de mogelijkheid naar de buitenpost of het ziekenhuis te gaan.En zich niet meer verlaten op “traditionele geneeswijzen”.
<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.