<< terug naar overzicht


Persbericht NepaliMed Holland


5 april 2008 viert Nepalimed Holland haar tienjarig bestaan in het clubhuis van de Golf Club Havelte. De festiviteiten zullen plaatsvinden in aanwezigheid van de Nepalese oprichter en directeur van het Dhulikhel ziekenhuis Dr. Ram Shrestha.

Nepalimed steunt medische hulp op het dak van de wereld, in het bijzonder in het Dhulikhel Hospital. De plaats Dhulikhel ligt 30 km ten oosten van Kathmand, Nepal.

Het Dhulikhel ziekenhuis (DHOS) is een particuliere non-profit, instelling. Het ziekenhuis wordt financieel niet door de regering gesteund maar wel door de gemeente Dhulikhel. Het ziekenhuis wordt door de Nepalese overheid gelukkig wel als voorbeeld functie gebruikt.
Momenteel probeert men de medische voorzieningen in de buitengewesten dichter bij de bevolking te brengen door het bouwen van zogenoemde buitenposten. Mensen hoeven dan niet meer dagenlang door onherbergzaam gebied te lopen om aan medische hulp te komen. Er is veel geld nodig om de buitenposten te kunnen realiseren.
Meer financiële steun is daarom een noodzaak!

Doelstellingen van het ziekenhuis:

- Diagnostische en therapeutische zorg, zoals laboratorium, röntgen,
  hartfilms,
- ultrageluidonderzoek, apotheek, polikliniek en ziekenhuisfaciliteiten,
  inclusief operatiekamers en spoedeisende zorg.
- Training van artsen,verpleegkundigen en vroedvrouwen
- Zorg voor moeder en kind
- Familieplanning
- Immuniseringsprogramma’s
- Training van vrijwilligers in de gezondheidszorg z.g. Traditional Birth
  Attendants
- Gezondheidsvoorlichting op scholen

Het ontstaan van Nepalimed
Ammy en Jan van Gooswilligen uit De Wijk bezochten Nepal in het najaar van 1997. Trekkend door de Koningsvallei aldaar, maakte de reisgids hen attent op het nieuwe ziekenhuis in Dhulikhel.
Hij introduceerde hen bij dr. Ram Kanta Shrestha, een zeer energieke jonge Nepalese man, chirurg en directeur van het ziekenhuis. Ram Shresta heeft in Oostenrijk zijn opleiding als arts en chirurg genoten.

De familie van Gooswilligen was onder de indruk van het leed en de armoede bij de Nepalese bevolking. Daarom zochten zij naar een mogelijkheid om structureel iets te doen. Toen zij  het Dhulikhel ziekenhuis eenmaal hadden gevonden, was het duidelijk dat zij zelf als artsenechtpaar een wezenlijke bijdrage konden gaan leveren aan de gezondheidszorg in Nepal. Het feit dat Dhulikhel hospitaal goed georganiseerd is en een betrouwbaar financieel beheer heeft, was daarbij doorslaggevend om Nepalimed Holland op te richten.

Nepalimed heeft twee speerpunten:

  • Zorg voor moeder en kind, met als prioriteit de buitenposten
  • Verbeteren van medische vakgebieden, w.o. de urologie

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft Nepalimed veel tot stand gebracht. Bijdragen voor medisch onderwijs, bouw van onderdak voor (para)medische studenten en de bouw van de buitenpost Dapcha zijn de meest in het oogspringende projecten.Tot dit doel wordt jaarlijks het Charity golftoernooi georganiseerd, waaraan bekende  (oud)topsporters deelnemen.

Uiteraard is het werk nog niet gedaan. Wilt u bijdragen om de volgende jaren weer veel positiefs tot stand te laten brengen dan kunt u ons steunen door vriend, steunpilaar of donateur te worden van de Stichting Nepalimed.
Het rekening nummer van de Stichting Nepalimed is: 67.38.09.749 bij de ING Bank te Meppel.

Financiële steun is mogelijk op verschillende manieren:
            * eenmalige bijdragen
            * periodieke schenkingen
            * legaten
<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.