<< terug naar overzichtEind januari/ begin februari van dit jaar bezochten Josca Fokkema en Ammy van Gooswilligen het Dhulikhel Hospital

voor het Faculty Development Program van de General Pracritioners samen met de andere leden van de werkgroep UMCG-Nepalimed, Anne Uyttenboogaart, Dorien Janssen, Dirk Fokkema en Hermi van de Pol.

Nu al een aantal jaren geleden zat een groep vooraanstaande Canadese dokters bij elkaar om vast te stellen wat nu eigenlijk ‘een goede dokter’ is. Deze vraag is toen gesteld aan veel andere artsen en aan grote groepen patienten. Dit resulteerde in een model waarin alle competenties van een goede dokter, alles wat ‘een goede dokter’ moet weten, kunnen én ook doet, wordt beschreven: Het CanMeds model
Dit model is in de daarop volgende jaren in steeds meer landen de basis geworden van de opleiding tot arts en de vervolgopleidingen tot huisarts en andere medisch specialisten.
Eind januari heb ik, samen met enkele collega’s van de huisartsopleiding in Groningen en het zeer gemotiveerde team van huisartsen in Dhulikhel Hospital de eerste tweedaagse training gegeven van wat wij het “Dhulikhel Faculty Development Program’ hebben genoemd.
De training werd gegeven aan alle in opleiding geïnteresseerde stafleden van zowel DHos als de daarmee geaffilieerde ziekenhuizen.
Het doel van deze (serie van training(en) is om de medische staf te scholen in het opleiden van artsen en specialisten (o.a. huisartsen) tot moderne dokters, die niet alleen aandacht hebben voor de medische inhoud van het vak, maar ook voor alle andere competenties die een dokter tot een goede dokter maken zoals, naast uiteraard een goede vakkennis en –vaardigheden, o.a. een effectieve en respectvolle communicatie met patiënten, samenwerking en leiderschap in een team, maatschappelijke betrokkenheid met de omgeving van de patiënt en het kunnen reflecteren op en bijstellen van eigen handelen.

De aanleiding van dit trainingsprogramma is geweest dat het ziekenhuis in de zomer van 2017 is gestart met een huisartsopleiding voor de eigen buitenposten: huisartsen die voldoen aan alle kenmerken van ‘een goede dokter’. Omdat huisartsen worden opgeleid op alle afdelingen van een ziekenhuis en ook van de andere specialisten wordt verwacht dat zij ‘goede dokters’ opleiden, is door het ziekenhuis besloten een ‘Faculty Development Training” aan te bieden aan alle specialisten in het ziekenhuis die iets met opleiden te maken hebben. Het ziekenhuis is van plan een trainingsprogramma te verzorgen van vier keer per jaar een meerdaagse ‘workshop’, waarvan er ook verschillende verzorgd zullen worden door de afdeling huisartsgeneeskunde in Groningen, samen met de huisartsen van Dhulikhel hospital.

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat opleiden op basis van de CanMed competenties resulteert in dokters die ‘naast’ de patiënt kunnen staan en goed contact kunnen onderhouden met hen en hun omgeving; een heel belangrijke competentie voor dokters in een land als Nepal, waar nog veel gedaan moet worden aan gezondheids-educatie en waar onder patiënten het vertrouwen in ‘traditional healers’ soms groter is dan in ‘echte’ dokters en waar dokters samenwerking met traditional healers zien als iets wat niet passend is voor moderne professionals.
Ons scholingsproject zal dus hand in hand gaan met het ontwikkelen van onderling begrip en een betere samenwerking tussen de medische staf op een buitenpost en de ‘traditional healers’ in de betreffende community. Aan dit onderdeel zal de Stichting Jadana met Marlouk van Gooswilligen en Myra Pieters zich wijden.<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.