<< terug naar overzichtRobert Lensink, hoogleraar van de Afdeling Economics and Business Universiteit Groningen bezocht met Ammy het ziekenhuis in Dhulikhel van 19 t/m 26 Januari

1.Sinja van den Bos, studente van Robert Lensink, zal een studie doen en interviews houden,  om te ontdekken wat de redenen zijn dat er op de meeste buitenposten toch minder patienten komen dan verwacht, oorzaak kosten? vertrouwen medische staf buitenpost? De traditional healers die van oudsher veel patienten hebben en niet samenwerken met de medische staf?
Ze zal hierin bijgestaan worden door de Stichting Jadana die zich meer richt op de “Traditional Healers “, deze zijn geinventariseerd door het ziekenhuis, en zijn  werkzaam in de regio rondom de buitenposten. De Stichting Jadana , Marlouk van Gooswilligen en Myra Pieters bezochten de biuitenposten Manekharka en Salambhu met als doel het contact traditional healers met de medische staf van de outreaches te verdiepen.

  1. Na Sinja’s terugkeer in Nederland zal Robert Lensink met haar een meer quantitatieve studie opzetten om te kijken welke mensen en om welke redenen ze de buitenpost bezoeken, de traditional healers bezoeken, of naar beiden.

  De opzet is om uiteindelijk deze studie bij 5 of 6 buitenposten te doen, dit geheel zal in Nepal begeleid worden door Roshan Mahato. Het uiteindelijke doel voor Sinja zal een wetenschappelijk onderzoek inhouden voor haar Masters .

  1. Het uiteindelijke doel van deze onderzoeksaktiviteiten is een brug te slaan tussen de medische staf buitenpost en de traditional healers, zodat de westerse en Nepalese cultuur in de gezondheidszorg meer beklemtoond gaat worden.

Al met al een leuke en nuttige trip, die hopelijk zal leiden tot verdere samenwerking.

Robert Lensink<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.