<< terug naar overzichtZoals verwacht, zal de boekpresentatie op 16 mei niet doorgaan vanwege de coronauitbraak.

Dit betekent zeker niet een blijvend uitstel, in overleg met dr. Ram Shrestha en Biraj Karmacharya, zal dit waarschijnlijk uitgesteld worden tot oktober van dit jaar. Zodra dit vastligt, krijgt U hierover bericht.

Inmiddels slaat ook het coronavirus in Nepal toe, de grenzen met India zijn gesloten, dit betekent een beperkte aanvoer van medicijnen en voedsel. Ram Shrestha verzekerde mij dat in overleg wel aanvoer mogelijk is. Vele mensen uit Kathmandu zijn vertrokken naar de dorpjes in de plattelandsgebieden, waar de dichtheid van de bevolking lager is. Gelukkig blijven alle buitenposten geopend en kunnen de mensen daar de benodigde medische zorg krijgen.

We merken nu al dat prijzen voor basisbehoeften als voedsel in drie weken tijd enorm zijn gestegen. Ook hebben heel veel kleine ondernemers - die afhankelijk zijn van de dagmarkt - op dit moment geen inkomsten, welke in de meeste gevallen al amper genoeg zijn om het hele huishouden te voorzien. Als de lockdown langer duurt, en dit is hoogst waarschijnlijk zal de situatie snel gaan verslechteren. DHOS doet wat het kan, maar is beperkt in haar middelen.

Inmiddels heeft dr. Ram Shrestha alle Nepalimed Stichtingen aangeschreven in Europa met verzoek te helpen,

Dear Ammy,
It was good talking to you yesterday.
What a frightening situation we are all in at the moment....
Since a couple of days we are also in a nation wide lock down in Nepal. The lock down will be extended if needed. 
Except the Dolakha hospital and the Dhulikhel Hospital , all health service providers in our region are closed.  We had to reduce the daily and normal patient flow in order to prevent the spread of the virus and closed all departments except emergency services. 
All schools and universities are closed as well. That means, that the income of the hospital is drastically reduced, but expenditures for  the preparations are high and we already spent around EURO 80000.- for that.
Since supply is not available and prices are high, we have to buy what we can get and to any requested price if needed.
I have authorized the DHOS administration to release a further Euro 200 000.-  in order to purchase gowns, masks etc. in needed quantities as soon as possible.

We would like to request you to help us with the enormous financial burden if possible.
We will keep record of the material purchased and the money expended and send you any documentation.

Thanks a lot, please keep safe and Namaste, yours, Ram 

Hoewel wij in Nederland ook flink gedupeerd worden, zou het fijn zijn als wij ook in deze omstandigheden het ziekenhuis in Dhulikhel  kunnen steunen,  U kunt dit  met ons doen door geld over te maken op de rekening van de Stichting Nepalimed NL59 INGB 0673 8097 49

Ram en de zijnen, en de getroffen bevolking van Nepal, zullen U zeer dankbaar zijn!

met vriendelijke groet, namens het Nepalimedbestuur,

Ammy van Gooswilligen

 << terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.