<< terug naar overzicht


Coronacrisis, nu ook in Nepal
Het Dhulikhel Ziekenhuis, dat al 20 jaar gesteund wordt door onze Stichting Nepalimed, is al druk bezig met de bestrijding van het coronavirus. Volgens de laatste gegevens zijn er 9 gevallen in heel Nepal en 354 verdachte gevallen die nog niet getest zijn. De verdachte gevallen worden geisoleerd in een door de gemeente Dhulikhel hiervoor speciaal gecreeerde ruimte. Het ziekenhuis zelf heeft nu 7 IC bedden. Er zal getracht worden in de buitengebieden enkele IC bedden te verwezenlijken in het Dolakha Ziekenhuis en in een buitengezondheidskliniek Kinetar. Zijn er in de buitengebieden ernstige gevallen, dan worden ze met de ambulance vervoerd over alle slechte wegen richting moederziekenhuis. -

Wilde ganzen
Sylvia Ortega, medewerkster van de Wilde Ganzen en coordinator van dit Fonds, schrijft over Het ‘Wilde Ganzen Corona Fonds’ We hebben een ‘Wilde Ganzen Corona Fonds’ opgezet, dat loopt tot 31 augustus 2020. Dit is vanaf nu van kracht voor jou als partner van Wilde Ganzen. Het fonds geeft 100% premie op de actieresultaten van projecten die bijdragen aan de vermindering van de directe of indirecte effecten van de strijd tegen COVID-19. Deze 100% premie geldt tot een maximum van 30.000 euro Voor alles wat daarboven nog nodig is, geldt de reguliere premie van 50% over het actieresultaat.
In het verleden hebben we al veel projecten gezamenlijk gedaan, en ze weten daar dat het geld via het Dhulikhel Hospital zeer goed terecht komt!
Hieraan ten grondslag ligt het proposal gemaakt door het ziekenhuis aldaar, het betreft hier een Emergency Noodpakket. .Het fijne is dat de onder A genoemde apparatuur ook in latere fase definitief in 2 ziekenhuizen in de Outreaches gebruikt kan worden, nl. in het Dholakha Hospital en in de buitenpost Kinetar. De Wilde Ganzen hebben zich bereid verklaard, een groot deel van ons projectvoorstel te financieren, zie hierboven.

In het verleden heeft het ziekenhuis getoond zeer gedegen om te gaan met crisissituaties. Ik wil voorstellen nu opnieuw hulp te bieden door te proberen 60.000 euro met hulp van de Wilde Ganzen bij elkaar te brengen. Immers een kleine bijdrage van onze kant betekent voor de gezondheidszorg in het ziekenhuis en zijn buitenposten heel veel! In de bijlage kunt U lezen hoe de 60.000 euro is opgebouwd.

Spontaan hebben enkele vrienden onder jullie al een gift gedaan, waarvoor mijn hartelijke dank!! Ik zou het heel fijn vinden als jullie van plan zijn nog wat te doneren, dit te doen door een bedrag over te maken op
NL59 INGB 0673 8097 49, met veel dank!!
met vriendelijke groet, ook namens het Nepalimedbestuur,
Ammy van Gooswilligen<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.