Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is ons periodieke nummer waarin allerlei wetenswaardige zaken over de Stichting en de medische hulp aan Nepal worden opgenomen.

De Nieuwsbrief is ook de jaarlijkse verslaglegging van gepasseerde en komende activiteiten. Tevens instrument voor de fundraising.

De Nieuwsbrief wordt automatisch en gratis toegezonden aan onze vaste donateurs.

Bent u geïnteresseerd of wilt u deze periodiek ook regelmatig ontvangen, zendt dan een e-mailbericht naar info@nepalimed.nl

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief