<< terug naar overzicht


Wilde Ganzen-ICCO PremiePlusPlan

In het Wilde Ganzen-ICCO PremiePlusPlan werken ICCO en Wilde Ganzen samen om de betrokkenheid in Nederland bij ontwikkelings-samenwerking te verbreden en te verdiepen'

Wilde Ganzen - Samen kom je verder
Stichting Wilde Ganzen / IKON werft, vanuit een oecumenische inspiratie, fondsen voor concrete en kleinschalige projecten voor kansarmen in de wereld.

Wilde Ganzen versterkt met het Wilde Ganzen - ICCO PremiePlusPlan haar Meerwaarde Plan. Via dit plan stimuleert en beloont Wilde Ganzen met premies de actievoerders die zich in ons land willen inzetten voor waardevolle initiatieven elders in de wereld.
De premies komen uit het Fonds Dubbele Waarde. Dit wordt gevoed met inkomsten uit nalatenschappen en lijfrenteschenkingen. Zo koppelt Wilde Ganzen heel concreet de financiële inspanningen van gevers aan de fysieke inspanningen van actievoerders.

ICCO - Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking

ICCO heeft als missie 'werken aan een wereld waarin geen armoede en onrecht heerst'. Daartoe investeert ICCO in projecten gericht op duurzame economische ontwikkeling, de toegang tot basisvoorzieningen en democratisering & veiligheid.

Om de oorzaken van conflicten, armoede en onrecht aan te pakken, ijvert ICCO voor politieke en economische maatregelen ten gunste van ontwikkelingslanden. Dit vereist kennis van zaken, een actief partnernetwerk én een breed maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Daarom werkt ICCO in Nederland graag samen met plaatselijke organisaties die zich met concrete acties en projecten ook inzetten voor een menswaardig bestaan in ontwikkelingslanden.

ICCO is een van de zes Nederlandse organisaties voor medefinanciering en vertegenwoordigt de progressieve protestants-christelijke stroming. Met geld van de overheid financiert ICCO projecten in circa zeventig ontwikkelingslanden.

16 Juni Golf Club Havelte
Charity Golftournooi voor bedrijven en particulieren.De “vluchten”worden geleid door (oud) topsporters. Inschrijving via het secretariaat.

De opbrengst van de golfdag wordt door
Wilde Ganzen/ICCO verdrievoudigd !!!

<< terug naar overzicht


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.