<< terug naar overzicht


De rhododendron revolutie

NepalNieuws was uit de lucht, de laatste tijd

Niet dat er niets te melden was, integendeel. Maar schrijver dezes was de afgelopen weken in Nepal en onderging de revolutie aan den lijve. Ondergedompeld. De mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen bleek helaas onmogelijk, ook om technische redenen.

Om weer in lijn te komen met de recente gebeurtenissen in Nepal, hierbij een samenvatting van de afgelopen tijd.

Na grote druk van buitenlandse mogendheden, een nog veel grotere druk van de samenwerkende politieke partijen in Nepal (SPA) en de overweldigende druk van de Nepalese bevolking die met honderdduizenden een actie ontketenden die zelfs ingewijden verraste, heeft de koning grommend toegegeven dat het volk de baas was in Nepal.

Een eerste poging daartoe deed hij afgelopen vrijdag, maar dat was lang niet genoeg. “Too little too late”  was het commentaar. De protesten zwollen verder aan, de koning nam een tweede stap afgelopen maandag en zegde toe dat het parlement in ere werd hersteld.

Dat was het begin van de victorie. Demonstraties werden zegeparades. Het feest had echter een waarschuwende ondertoon:

KATHMANDU, April 26 - Jubilation and concern marked the impromptu victory rallies attended by hundreds of thousands of people at seven places on the Ring Road where the parties were originally scheduled to hold protest rallies. But their 'warning' to leaders of the seven-party alliance (SPA) on whose call they hit the streets for the past three weeks, was ominous.

"No compromise with the King," was one of the most commonly heard chant, while rallyists asked the parties to ensure the most minimum demand of holding elections for constituent assembly. If the leaders failed in this mission, "we will go against them too," threatened rallyists.

But people who want the CPN (Maoists) to renounce violence immediately, also warned the rebel outfit of taking heed of people's power. Many youth (…) chanted strong slogans against the king, ex-minister Kamal Thapa and security chiefs, and warned the Maoists of meeting the same fate as the king if they do not renounce violence. "We are fed up of violence," was the chorus of the youth.
(KTM Post, 26-4))

De oude Girija Koirala (84) is inmiddels benoemd tot premier. Hoe zal hij het doen? Koirala krijgt vooralsnog the benefit of the doubt, gelardeerd met een stevige waarschuwing dat geen enkele vorm van twijfelachtig gedrag ‘door het volk’ zal worden gedoogd:

The Seven Party Alliance (SPA) has shown maturity and unity by giving an opportunity to veteran freedom fighter and successful people's movement commander Girija Prasad Koirala to guide the country and establish enduring peace, bringing the Maoists into mainstream politics. We hope the octogenarian leader will set an example of honesty, integrity, transparency and accountability to the people. We also wish to warn Koirala that the people are watching him and the SPA government carefully, and will not excuse any mistake or anything done that would promote nepotism, favoritism, corruption and sycophancy. Nor should those who have trampled on human rights find impunity under the new dispensation. The people have absolved the political parties of past incompetence, inefficiency and other sins in the larger national interest. However, the people will not give them a second chance. The parties and their cadres should also understand that the vultures are about, always waiting to close in should the parties mess things up and fail the people again. (KTM Post, 26-4)

De maoisten? Die schijnen niet blij en wezen het ‘compromis’ al af. Tegelijk is er uit verschillende berichten op te maken dat wel degelijk flexibiliteit zit in hun starre positie: indien het parlement besluit tot een constituent assembly (klik op de hyperlink om te zien wat dit is) zullen de maoisten meewerken en de wil van het volk respecteren.

Uit een onderzoek van de Nepali Times kwam naar voren dat wanneer de maoisten een ‘gewone politieke partij’ zouden zijn, zij op ongeveer veertien procent van de stemmen zouden kunnen rekenen. De beste oplossing, zegt men, is om de maoisten onderdeel te maken van de landelijke politiek en er zijn zelfs plannen geopperd om hun kaders in te lijven bij het Nepalese leger.

De internationale gemeenschap reageert verheugd op de recente ontwikkelingen. Hulp wordt (weer) toegezegd. Het lijkt er op dat Nepal door deze politieke ommekeer zich ook in economisch opzicht een dient bewijst. Noorwegen ontvriest zijn hulpgelden en India zegt economische steun toe, evenals de VN, Japan en Denemarken.

De Nepalese toeristenindustrie haalt eveneens opgelucht adem. Volgens een woordvoerder: ‘Nepal was altijd al veilig voor toeristen, heel anders dan Egypte, Bali of Sri Lanka waar fundamentalisten en vrijheidsstrijders het op toeristen hebben gemunt.’

Er zijn ook Nepalezen die het allemaal niet zo prettig vinden. Ramesh Nath Pandey, de (inmiddels voormalige) minister van Buitenlandse zaken die sinds 6 april al niet meer in zijn ministerie werd waargenomen, vervoerde documenten met het stempel ‘geheim en belangrijk’ uit zijn ministerie schielijk naar zijn huis, zo zag men. Kamal Thapa, de gevreesde minister van Binnenlandse zaken, staat bovenaan aan de lijst van ‘heulers met de koning’. Het volk wil een ‘waarheidscommissie’ waarin degenen die zich aan schanddaden jegens het Nepalese volk hebben schuldig gemaakt berecht zullen worden.

En de koning zelf? James Moriarty, de ambassadeur van de VS in Nepal, is een week geleden door de autoriteiten in Nepal nog op het matje geroepen toen hij (in een CNN interview) opperde dat de koning wel eens in een helikopter het land zou kunnen uitvluchten. Dat is misschien overdreven, maar Gyanendra zal wellicht de behoefte voelen om de sloten van zijn paleisdeuren nog eens aan een nadere inspectie te onderwerpen.

Vrijdag komt het parlement voor het eerst bij elkaar.

Nieuwsbrief aanmelden of afzeggen op: nieuws@nepal.nl
<< terug naar overzicht


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.