<< terug naar overzicht


Binnenkort fulltime uroloog in Dhulikhel Hospital


Naast de zorg voor Moeder en Kind is de ontwikkeling van de urologie een speerpunt van onze Stichting. In de afgelopen jaren schaften we urologische instrumenten aan voor Dhulikhel Hospital. (DHOS) Blaasspiegelingen, kijkoperaties van blaas, prostaat en minimaal invasieve niersteenverwijderingen konden daardoor worden uitgevoerd. Helaas onbrak de continuiteit deze ingrepen dagelijks te verrichten.

            Daarin komt nu verandering. Van half november 2007 tot en met februari 2008 volgde dr.Hem Nath Joshi, chirurg in DHOS, een fellowship op de afdeling urologie van de Groningse Universiteit.Het betekent het begin van zijn opleiding tot uroloog. Het accent van de opleiding in Groningen lag op de lagere urinewegen.Zijn basale urologische kennis op dit gebied wordt het komend half jaar uitgebouwd door een handvaardigheids training. Tot dat doel gaan dit jaar nog vier Nederlandse urologen achtereenvolgend tenminste twee weken naar DHOS om hem op te leiden tot een bekwaam operateur op het gebied van de kijkoperaties van blaas en prostaat.
            In januari 2009 komt dr. Joshi wederom naar Groningen. Maar dan voor de hogere urinewegen. Tenslotte wordt in september van dat jaar zijn opleiding afgesloten nadat wederom Nederlandse urologen “on the spot”aan de opleiding hebben meegedaan.


            Bij zijn afscheid in Groningen kreeg dr. Joshi van zijn opleider uroloog dr.Igle Jan de Jong de wel verdiende oorkonde uitgereikt.
Zoals op de foto’s te zien is werd dit heuglijke feit ook in huiselijke kring nog eens extra gevierd. Een Nepalese maaltijd met vertegenwoordigers van de Stichting Nepalimed, waarbij de champagne natuurlijk niet ontbrak.


 
<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.