<< terug naar overzicht


Bezoek aan Dhulikhel Hospital

Maart 2015
Bezoek van de bestuursleden Ammy van Gooswilligen en Niels Boertje, Prof. Igle Jan de Jong, aan het Dhulikhel Hospital .

  • Bezoek buitenposten Bahunipati en Dapcha, hier werden door Ammy en dochter Eljo breilessen gegeven aan een 40- tal vrouwen. De bedoeling is dat ze in de komende jaren wat meer professioneler onderwijs krijgen, zodat er economisch goed verkopende bedrijfjes opgezet kunnen worden..
  • Bezoek met een delegatie van de Community afdeling van het ziekenhuis aan de buitenpost Solambhu, op 5 uur “hobbelende”afstand van Dhulikhel.

Er wordt een agricultural programma opgezet i.s.m. Nepalimed Denemarken. De opzet is dat door verbetering van de grond, watervoorziening gedurende het hele jaar en irrigatie over de landerijen, de landbouwproductie i.p.v. nu (door gebrek aan water, 50 tot 60%),  100 % wordt.
In het eerst jaar zullen hieraan 200 vrouwen  deelnemen, in het kader van een microfinance project, ze kunnen dan 10.000 Roepies, = ongeveer 100 Euro lenen tegen 6% rente per jaar. De mannen die nu in Dubai, India etc.hun geld verdienen, kunnen dan hopelijk terugkeren naar hun dorp. De vrouwen en mannen krijgen hiervoor een speciale training in de landbouw en veeteelt .

  • Niels Boertje evalueerde de microfinanceprograms in diverse outreaches.
  • Prof. Igle Jan de Jong deed operaties met de in Groningen opgeleide nepalese uroloog Hem Joshi. Dit bezoek zal  zich dit jaar nog eens moeten herhalen, en is noodzakelijk om van Dr Hem Joshi een gecertificeerde hoogleraar te maken die in het ziekenhuis een eigen urologische opleiding kan starten.


<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.