<< terug naar overzicht


Bezoek Nepal, 6 april 2022

Mijn bezoek, na 21/2 jaar  coronatijd was zeer de moeite waard. In ziekenhuis en buitenposten was niet veel meer te merken van de corona, ook niet iedereen droeg meer een masker.

Het Birthing Centre is nu helemaal klaar, in de bovenste verdieping, 5e etage, is nu de Pediatrie Afdeling gevestigd, opname en polikliniek.
Nog steeds zijn er vele bekende gezichten, een goed teken, dit betekent dat er weinig verloop is in het personeelsbestand.
Het management functioneert nu beter sinds het moment dat dr. Ram Shrestha beschikbaar is voor het ziekenhuis en zijn post als vice Chancellor Kathmandu University, heeft overgedragen..

Ik bezocht het prachtige nieuwe Dolakha ziekenhuis, waarvoor Nepalimed voor apparatuur al 50.000 euro beschikbaar stelde, en nu gezamenlijk met de Wilde Ganzen bezig is met een tweede ronde van totaal ongeveer 70.000 euro.

Als Nepalimed gaan we ons in de toekomst op wat kleinere initiatieven richten. Te verwachten projecten:

  • Op scholen zorgen voor dagelijkse een goede warme maaltijd voor de kinderen, die zelf in kleine schooltuintjes groente gaan verbouwen.de
  • Bassins bij enkele buitenposten, waarin vis gekweekt gaat  worden,dit zorgt voor een eiwitrijke voeding, minder cholesterol bevattend, en de overige vis kunnen ze te koop aanbieden, dit geeft inkomsten.
  • Zg bijenprojecten, waarbij honing verzameld wordt voor verkoop
  • Onderzoeksproject waar personeel van de buitenpost gestimuleerd wordt naar de huishoudens toe te gaan bv naar ouderemensen, bij invaliditeit, Mental Healthproblemen etc.Dit betekent een grotere bekendheid met de buitenpost, zodat ook voor andere gezondheidsproblemen de mensen de buitenpost weten te vinden.
Ook lijkt het me zinvol de Traditional Healers hierbij te betrekken.


  • Tevens op de buitenposten kweekkassenplaatsen, waarin groente/ kruiden gekweekt gaan worden voor verkoop en persoonlijke consumptie.

Conclusie: vele nieuwe projectmogelijkheden, vooral gericht op de buitenposten.
Niet zo uitgebreid, dus minder kostbaar, gericht op goede gezondheid, verdienmodellen voor de bevolking van de dorpen.

Het verzekeringssysteem, combinatie van regering die proefcontracten heeft met het Dhulikhel Hospitaal wegens de goede kwaliteit van de geleverde producten. Nadeel: de regering betaalt heel vertraagd uit!

Anmol wo.6/4 2022
NB Teaching of the Teachers, zal gefiatteerd en ondersteund moeten worden door beide Universiteiten dwz Groningen en Dhulikhel. Van hogerhand moet het advies komen Go or not Go!! En de stappen bepaald worden die genomen moeten worden.
Er moet een officieel document komen
Op de GP afdeling werkt dit goed, maar niet bij de andere faculteiten, o.a. Orthopedie, Chirurgie etc.
In Chitwan en op 2 ziekenhuizen in Kathmandu werkt dit systeem goed.<< terug naar overzicht

Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.